dilluns, 6 de febrer de 2017

App Inventor

Explicació

App Inventor va ser creada per Google i és una aplicació feta per a crear aplicacions mòbils. Està feta únicament per al sistema Android. La aplicació es totalment gratuïta i no ocupa molt d'espai. L'aplicació va ser creada el 12 de juliol del 2010 i es va crear sobretot per a gent que no esta molt familiaritzada amb el mon de la programació amb ordinadors. La aplicació la poden usar tan nens de 12 anys com universitaris sense complicacions. L'agost del 2011 Google deixa de millorar la app i ara la app es una app de codi lliure, requereix de la versió mínima Android 1.6 Aquesta aplicació és desenvolupada actualment al Center for Mobile Learning del MIT (centre d'aprenentatge mòbil MIT) per el seu creador Hal Abelson juntament amb Eric Klopfer i Mitchel Resnick. La gent de Google Play li dona 4 estrelles, cosa que està molt be ja que no es un joc i normalment els jocs estan mes valorats que les aplicacions.Hem aprés a crear les aplicacions amb les pàgines web que hi han a internet que ho expliquen i les ajudes del professor.

Projectes

Hello Purr: 

Va ser el primer projecte que vam fer, consistia en una imatge la qual al pulsar a sobre feia un soroll. La pràctica no modificada consisteix en un gat al qual cuan pulses sobre fa meaw, i la modificada és un robot que cuan  el pulses fa el soroll de robot. Vam modificar el text, el vam canviar de lloc i vam canbiar la imatge.

Paint Pot:

El Paint Pot es una pràctica en la qual vam crear botons que apretan-los feien líneas i amb aquestes lineas podem crear dibuixos. A la pràctica inicial unicament hi havia els botons de color verd, vermell i blau. A la versió 2 vam anyadir 2 botons amb la opció de anyadir punts grans i petits i a la versió 2 modificada vaig anyadir líneas grans i petites i el botó de color blanc i groc i a mes a mes tambó vaig canviar la imatge de fons.

Mole Mash:

El Mole Mash es una pràctica a on creàvem un joc, el joc consistia en un especie de talp que es  mou aleatòriament i cada cop que li dones puja un punt al marcador, també vam crear el boto amb el qual podies reiniciar el marcador quan volguessis. Aquesta imatge es de la meva versió modificada, vaig afegir un fons (la casa del bob esponja), hi vaig canviar el talp per la mascota del Homer Simpson a la pel·lícula de Los Simpson (spider cerdo). I per finalitzar vaig canviar el color de els botons reset i score, i el color de les lletres.

Pong

El pong tracta de una bola que es situa a la part superior i cuan prems el boto de start cau i el jugador ha de moure la barra que hi ha a baix i fer rebotar la pilota  i així la bola torna a pujar i baixar indefinidament fins que no li dones amb la barra i cau al terra. A la meva modificació vaig anyadir un fondo(l'escut del girona) i vaig anyadir el logo de la liga 1/2/3 a la que pertany el Girona.F.C) en el lloc de la barra i vaig posar la bola de color verd.